JEDEN ŽIVOT, JEDEN SVĚT

Pravá příčina nemocí A-J

03.02.2014 14:42

ABSCES

Hlodavé myšlenky na křivdy,

Urážky, pomstu.

Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.

S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY

Nevyřčená jedovatá slova

Obviňování

Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte

Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

AKNÉ

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.

Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.

Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

ALKOHOLISMUS

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.

Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

ALZHEIMEROVA

NEMOC

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.

Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

AMÉNIE

Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

ANGÍNA

Strach. Potlačované emoce.

Potlačovaná kreativita.

Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE

Viz. nechutenství

 

APATIE

Vzdorování citům. Strach

City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

ARTERIOSKLERÓZA

Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.

Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

ARTRITIDA

Viz. zánět kloubů

 

ARTRITICKÉ PRSTY

Touha trestat. Provinilost.

Pocit diskriminace.

Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTMA BRONCHIALE

Přemáhání vlastních emocí.

,,Dusivá láska,,

Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.

Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

ASTMA, DĚTSKÉ

Strach že života tady.

Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

BOLESTI

-AKUTNÍ

Touha po lásce a bezpečí

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

- CHRONICKÉ

Vina. Vina si vždy hledá trest

S láskou se zbavuji minulosti

Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

BRADAVICE

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.

Plně vyjadřuji lásku a krásu života

BRIGHTOVA NEMOC

Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta

Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

BRONCHITIDA

Rozjitřené rodinné prostředí.

Hádky, křik, dusné ticho

Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

BURZITIDA

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit

Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

CELULITIDA

Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.

Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

CUKROVKA

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.

Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

CUSCHINGŮV

SYNDROM

Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.

S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

CYSTICKÁ FIBRÓZA

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.

Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

CYSTY (Viz též Prsa)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (Sanice)

- POTÍŽE

Zloba. Zášť. Touha po pomstě

Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)

Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.

Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH

Představuje schopnost přijímat život.

Miluji život.

DĚLOHA

Představuje sídlo kreativity

Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI

Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.

Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

DNA

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.

Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DUŠEVNÍ CHOROBA

Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.

Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.

Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.

Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE

 

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.

Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA

Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE

 

EDÉMY

Viz. OTOKY

 

EKZÉM

Vnitřní protiklady.

Mentální vyrážka.

Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

ENDOKRINNÍ POTÍŽE

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.

Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

EPILEPSIE

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.

Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

EXANTÉM

Viz. VYRÁŽKA

 

FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.

Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIGITIDA

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři.

Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GANGRÉNA

Viz. SNĚT

 

GASTRITIDA

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

GENITÁLIE

Představují mužský a ženský princip.

Je bezpečné být sám sebou.

GENITÁLIE

- POTÍŽE

Obavy, že za nic nestojím.

Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

GLAUKOM

Viz. OČNÍ POTÍŽE

 

HAVÁRIE

Viz.  NEHODY

 

HEMEROIDY

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HEPATITIDA

Viz. ZÁNĚT JATER

 

HERPES

Viz. OPAR

 

HLUCHOTA

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?

Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

HNISAVÁ ANGÍNA

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.

Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života

Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

HOREČKY

Zloba. Rozhořčení.

Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

HYPERFUNKCE

ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA

 

HYPERGLYKÉMIE

Viz. CUKROVKA

 

HYPERVENTILACE

Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.

Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

HYPOFÝZA

Představuje sídlo sebeovládání

Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

HYPOGLYKÉMIE

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.

Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

HÝŽDĚ

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.

Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

CHODIDLA

Představují chápání. sebe sama a i ostatních

Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

CHODIDLA

-POTÍŽE

Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.

Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

CHOLESTEROL

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost

Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

CHRÁPÁNÍ

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.

Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

CHRONICKÉ NEMOCI

Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty

Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.

Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

CHIDEKREVNOST

Viz: ANÉMIE

 

CUŤ K JÍDLU

- NADMĚRNÁ

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.

Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

- ZTRÁTA

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

IMPOTENCE

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

INFARKT

Vypuzení veškeré radpsti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

 

INFEKCE

Podráždénost, hněv, rozladěnost

 

 

ISCHIAS

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti

Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

INKONTINENCE

(NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)

Pocit, že se citově neovládám.

Všechno je v pořádku

JÁTRA

Sídlo hněvu a primitivních emocí.

Znám pouze lásku, klid a radost.

 

 

Převzato z knihy Miluj svůj život od L.L Hay

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode