JEDEN ŽIVOT, JEDEN SVĚT

Pravá příčina nemocí J-L

03.02.2014 14:42

JÁTRA

-POTÍŽE

Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste     
špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte
sami sebe.

 

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem

KANDIDÓZA

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým

Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

KARBUNKL

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.

Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

KAŠEL

Viz. BRONCHITIDA

 

KATAR

- Horních cest dýchacích

Viz RÝMA

 

- PRŮDUŠEK

Viz BRONCHITIDA

 

- ŽALUDKU

Viz. GASTRITIDA

 

KINETÓZA

.Strach, že nemám vše pod kontrolou.

Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,

Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

KLOUBY

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají

Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

KOKTÁNÍ

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.

Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

KOLENO

Představuje hrdost a ego

Jsem pružný a přizpůsobivý.

KOLENO

- POTÍŽĚ

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

KOLIKA DĚTSKÁ

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.

Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

KÓMA

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

KONEČNÍK

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

- ABCES

Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.

Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

- BOLESTI

Vina. Touha po trestu

Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem

- FISTULY

Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.

S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

- KRVÁCENÍ

Zloba a frustrace

Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

- SVĚDĚNÍ

Vina z minulosti. Výčitky svědomí

S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

KOPŘIVKA

Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach

Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

KOSTI

Představují strukturu vesmíru

Jsem dobře členěný a vyvážený

- ZLOMENINY

Vzpoura proti autoritě.

Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

- DEFORMACE

Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti

Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

KOTNÍK

Představuje pohyblivost a směr

Snadno se pohybuji životem kupředu

KOŽNÍ POTÍŽE

Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení

Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

KRČNÍ PÁTEŘ

Odmítání vidět jiné stránky problému.

Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

KREV

Představuje radost volně obíhající v těle

Dávám a přijímám radost ze života

- POTÍŽE

Málo radosti. malá cirkulace myšlenek

Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

- KREVNÍ SRAŽENINY

Zablokovaný průchod radosti

Probouzím v sobě nový život

 KREVNÍ TLAK

- VYSOKÝ

Dlouhodobě nevyřešený problém

S radostí se zbavuji minulosti

- NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

KRK

Průchod sebevyjádření a tvořivosti

Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

- POTÍŽE

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.

Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

KRVÁCENÍ

Z těla uniká radost. Zloba

Vyváženě dávám a přijímám radost

- Z DÁSNÍ

Málo radosti v životních rozhodnutí.

Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

- Z NOSU

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce

Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

KŘEČE

Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem

Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ

Strach. Snaha zastavit běh života

Věřím v běh života. jsem v bezpečí

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti

Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

KŘIVICE

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

KŮŽE

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.

Je bezpečné být sám sebou

KYČLE

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed

Raduji se z každého dne

- POTÍŽE

Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost

Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

KÝLA

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.

Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

LARYNGITIDA

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.

Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

LEPRA

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý

Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

LEUKÉMIE

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.

Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

LOKET

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností

Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

LUPÉNKA

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city

Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

LUPUS

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.

Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

LYMFATICKÉ POTÍŽE

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.

Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

Převzato z knihy Miluj svůj život od L.L Hay

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode