JEDEN ŽIVOT, JEDEN SVĚT

Pravá příčina nemocí M-R

03.02.2014 14:43

MALÁTNOST

Viz. ÚNAVA

 

MASTOIDITIDA

Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.

Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

MDLOBY

Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“

Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

MENSTRUAČNÍ

POTÍŽE

Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.

Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

MIGRÉNY

Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.

(migrénu lze většinou odstranit masturbací)

Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

MIŠNÍ

MENINGITIDA

Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.

Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MONILIÁZA

Viz. KANDIDÓZA

 

MONONUKLEOZA

Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.

Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

MOŘSKÁ NEMOC

Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek

Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOUČNIVKA

Viz. KANDIDÓZA

 

MOZEK

Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.

S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE

Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života

Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

MOZKOVÝ NÁDOR

Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky

Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

NADLEDVINKY

-POTÍŽE

Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

NÁDORY

Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor

Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

NARKOLEPSIE

Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být

Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE

Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe

Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

NEFRITIDA

Viz. ZÁNĚT LEDVIN

 

NEHODY

Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí

Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

NEHTY

Představují ochranu.

S důvěrou vztahuji ruce.

- KOUSÁNÍ

Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů

Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

VROSTLÉ DO MASA

Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed

Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ

Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost

Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST

Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.

Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

NERVOVÉ ZHROUCENÍ

Egocentrismus. Zablokovaná komunikace

Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA

Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života

Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

NERVY

Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.

Komunikuji snadno a s radostí

NESPAVOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku

S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE

Trest za vinu. Úzkost z komunikace.

Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

NEVOLNOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku

Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI

V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.

Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

NEŽITY

Překypující, kvasící  zloba

Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

NOHY

- POTÍŽE

Nesou nás v životě vpřed

Život je tu pro mne.

- STEHNA

Lpění na traumatech z dětství

S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA

Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

NOS

Představuje sebepoznání

Jsem si vědom svých intuitivních schopností

NOSNÍ MANDLE

Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané

Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

OBEZITA

Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění

Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ

Představuje to, co ukazujeme světu.

Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

OBRNA

Ochromující žárlivost.

Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu

OČI

Představují schopnost zřetelně vidět

Dívám se radostnýma a laskavýma očima

- POTÍŽE

Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě

Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám

- ASTIGMATISMUS

Strach doopravdy vidět sama sebe

Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti

- DALEKOZRAKOST

Strach z přítomnosti

Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí

- DĚTSKÉ

Odmítání vidět, co se děje v rodině

Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí

GLAUKOM

(ZELENÝ ZÁKAL)

Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.

Dívám se něžně a laskavě

KRÁTKOZRAKOST

Strach z budoucnosti

Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí

ŠEDÝ ZÁKAL

Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna

Život je věčný a plný radosti

ŠILHAVOST

- ROZBÍHAVÁ

Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.

Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem

- SBÍHAVÁ

Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.

Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený

OCHABLÉ RYSY

Ochablé rysy  v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu

Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý

OPAR

Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií

Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality 

OPAR, PÁSOVÝ

Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne

Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku

OSTEOMYELITIDA

Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

 

OTLAKY

Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach

Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro

OTOKY

Čeho nebo koho se nechcete zbavit?

Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.

OTUPĚLOST

Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.

Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku

PADOUCNICE

Viz. EPILEPSIE

 

PÁCHNOUCÍ DECH

Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.

Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.

PÁCHNOUCÍ POT

Strach. Strach z ostatních. Štítivost  vůči sobě sama

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí

PÁLENÍ ŽÁHY

Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.

Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života

PARADENTÓZA

Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům

Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně

PARALÝZA

Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor

Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace

PARKINSONOVA NEMOC

Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach

Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života

PÁTEŘ

Představuje životní oporu

Vím, že život je mi vždy oporou

- BEDERNÍ

Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj

Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed

- HRUDNÍ

Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.

- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ

Strach z peněz. nedostatek finanční podpory

Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí

- KRČNÍ

Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.

Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Viz. ZAKŘIVENÍ

 

PAŽE

Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.

Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.

PEPTICKÝ VŘED

(viz též VŘEDY, ŽALUDEK)

Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

PÍŠTĚL

Strach. Překážka v procesu zbavování.

Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

PLÁČ

Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.

Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

PLÍCE

Schopnost přijímat život.

Přijímám život v dokonalé rovnováze.

PLICNÍ POTÍŽE

Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.

Jsem schopen naplno přijímat život.

PLÍSNĚ

viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE

 

PLOTÉNKY

nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.

Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.

PLYNATOST

Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.

Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil

PMS

viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

 

PODVĚSEK MOZKOVÝ

viz HYPOFÝZA

 

PODVRTNUTÍ

viz VÝRON

 

POHLAVNÍ NEMOCI

Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.

Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.

POHMOŽDĚNINY

Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.

Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.

POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)

Strach z rodiče, většinou otce.

Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.

PÓRY

viz UCPANÉ PÓRY

 

POTRAT

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.

Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)

Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.

Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.

PROSTATA

Představuje mužský princip.

Přijímám své mužství a raduji se z něj.

- POTÍŽE

Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.

PRSA

Představují mateřskou péči a výživu.

Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.

- UZLINY, CYSTY, NÁDORY

(viz též CYSTY)

Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.

Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.

PRSTY

Představují detaily života.

Jsem usmířený s detaily života.

- MALÍČEK

Představuje rodinu a předstírání.

Je mi dobře s rodinou života.

- NA NOHOU

Představují detaily budoucnosti.

Všechny detaily se vyřeší samy.

- PALEC

Představuje intelekt a obavy.

Má mysl je upřímná.

- PROSTŘEDNÍČEK

Představuje vztek a sexualitu.

Je příjemný být mužem/ženou.

- PRSTENÍČEK

Představuje svazky a smutek

Miluji klidně a laskavě.

- UKAZOVÁČEK

Představuje ego a strach.

Jsem v bezpečí

PRŮJEM

Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.

Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.

PSORIÁZA

viz LUPÉNKA

 

PUCHÝŘE

Odpor. Nedostatek citové ochrany.

Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

RAKOVINA

Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.

Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

RAMENA

Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.

Mohu se svobodně radovat.

RAMENA, KULATÁ

viz SKOLIÓZA

 

REVMATIKÁ ARTRIDA

Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.

Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.

REVMATISMUS

Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.

Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.

ROZEDMA PLIC

Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.

Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.

Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

RUCE

Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.

Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.

RÝMA

Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“

Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.

RÝMA, CHRONICKÁ

Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.

Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.

RÝMA, SENNÁ

nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.

Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.

Převzato z knihy Miluj svůj život od L.L Hay

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode