JEDEN ŽIVOT, JEDEN SVĚT

Reiki v pojetí vědy

03.02.2014 20:32

Znám spoustu lidí, kteří energii Reiki nevěří. Když o tom jenom mluvím, tak mi vyvracejí, že to je jen blábol a že to prostě není možné. Když na dotyčnou osobu přiložím ruce a energii spustím, tak přiznají, že cítí teplo, ba někdy přímo žár. Když jim pošlu energii na dálku, tak se mi vysmějí, ale svolí, aby jim energie přišla. Poté, co jsem svému tatínkovi, jednomu z nevěřících posílala něco přes týden energii na jeho popraskané dlaně, tak mi volal a ptal se mě nevěřícně, jak je možné, že mu je líp a ruce ho tak nesvědí. Jsem čarodějnice a nebo je to náhoda? 

Nechci nikomu vnucovat svůj názor či své přesvědčení a zkušenosti, jak to s touto energií je. Doporučuji jen, než něčemu oponovat, tak to zprvu vyzkoušet a pak si vytvořit názor.

A tak mi to nedalo a zkusila jsem pohledat, jestli už někdo tuto energii nezkoumal z pohledu vědy. A opravdu ano. A to hned nespočetkrát. A výsledky, které se mi podařilo najít jsou přímo zde:

 

reiki-healing-music1.jpg

 

  Nezávislý výzkum doktorů Roberte Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let dvacátého století zkoumá, co se děje, když lidé praktikují terapie jako je Reiki. Zjistil, že nejenom křivka mozkových vln předávajícího a přijímacího se synchronizují ve stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem země, známým jako Schumanova rezonance. Během těchto momentů je biomagnetické pole předávajícího rukou nejméně 100 x větší než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle. Toni Bunnell je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího a země, předávajícímu, umožňuje čerpat energii z ,,nekonečného energetického zdroje" nebo z ,,univerzálního energetického pole" skrze Schumanovu rezonanci. Pofesor Paul Davies a Dr John Griben v knize ,,Mýtus hmoty" (1991) probírá pohled kvantové fyziky na ,,živoucí vesmír", ve kterém je vše propojeno v ,,živoucí nezávislosti". Toto všechno propojuje prožívání ,,jednoty" a ,,rozmachu vědomí", které můžeme pozorovat u těch , kteří pravidelně dostávájí, nebo se léčí s Reiki.

  Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou pulzaci biomagnetického pole, které je patrně v rukou předávajících v při jejich práci. Zjistili, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru a dolů od 0,3 - 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz, stav alfa. Nezávislý lékařský výzkum, ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně. Například, 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 1O Hz napravování vaziva a šlach, a 15 Hz shluky červených podkožních žilek. Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak, aby pomohlo s regenerací jemných tkání a ultrazvoková technologie, je běžně používána na ucpané artérie a na odstranění ledvivových kamenů. Také je mnoho let známo, že přiložení elektrického prstence kolem fraktury, která se nehojí, se stimuluje růst a vyhojení kostí.

  Becker vysvětluje, že ,,mozkové vlny" nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují skrze celé tělo, skrze perineunalní systém opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje všechny nervy. Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy v thalamusu mozku předávajícího a nabírají na kumulační síle jak proudí do periferních nervů v těle, včetně
rukou. Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že toto je systém, více než jakýkoliv jiný, který reguluje napravování úrazů a systémovou harmonii. Toto vypichuje jednu z vyjmečných vlastností Reiki (a podobných terapií), že oba předávající a přijímající Reiki dostávají výhody terapie, což tyto terapie dělá velmi efektivní.

  Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě, jako mnoho kulturním výzkumu a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích nebo jak v opozici jejich jednotlivé kultury vůči sobě byly, všichni měli stejné výsledky. Vlastnost, pro kterou popularita Reiki je, že nevnucuje dané systémy přesvedčení a tudíž může být používána lidmi z jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením. Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně.

čerpáno ze stránek hanachstudio.webnode.cz

 

Našla jsem dokonce i zajímavou diplomovou práci z Karlovy univerzity v Praze, kde se jistý student zajímal a studoval možnost Reiki jako legálního dopingu ve sportu. V této práci se dají najít určitě velice zajímavé myšlenky a výsledky, které dokazují, že terapie Reiki nemá vliv na sportovní výkon, přesto ho může pozitivně podpořit ve vedlejších směrech. Například lepší naladění, snižování únavy a lepší motivace. Více o této DP si můžete stáhnout a přečíst zde.

 

Pokud by měl někdo zájem, určitě by se dalo najít ještě spousta dalších výzkumů, které dokazují, že tato energie opravdu funguje a že se nejdná o pouhou náhodu :-)

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode