JEDEN ŽIVOT, JEDEN SVĚT

Stupně REIKI

03.02.2014 20:32

1. stupeň Reiki

 

Do prvního stupně je žadatel zasvěcen celkem 1 až 4x. Zasvěcení může být rozděleno proto, aby se tělo snadno přizpůsobilo velkému přísunu energie. Takto rozdělené zasvěcení je snadno dostupné pro každého, ať je jeho citlivost na energii jakákoliv. Zasvěcením se též vytvářejí důležité ochranné funkce proti přenosu nemoci z praktikanta na klienta a naopak (oba mohou být nemocní). Tato ochrana je velmi užitečná po celý život. Schopnost pracovat s Reiki nemůže zasvěcený nikdy ztratit. Po tomto stupni můžete pomocí Reiki ošetřovat sebe i druhé.

 

2. stupeň Reiki

 

Reiki kanál je již otevřen z 1. stupně. 2. stupeň obsahuje jen jedno zasvěcení a to samo o sobě zhruba ztrojnásobuje sílu používané energie. Na 2. stupni jsou žákovi předány 3 symboly a mantry pro práci s Reiki. Jedná se o dálkový, zesilovací a mentální symbol. Žák se učí tyto symboly používat, kreslit, kombinovat atd. Pomoci symbolů je žák schopen posílat Reiki na dálku kamkoliv na světě a to i do minulosti i do budoucnosti.

 

3. stupeň Reiki - první část

 

Třetí stupeň vytváří schopnost přijímat vysoké vibrace mistrovské energie, které připravují člověka pro předávání své schopnosti.

Je určen těm, kdo si přejí na sobě velmi hluboce pracovat. K tomu dostávají k dispozici mistrovské energie. Zasvěcený získává energie i schopnosti mistra, neboť je do těchto energií zasvěcen mistrovským symbolem. Tento stupeň se liší od mistrovského jen v tom, že jen mistr umí zasvětit, vyladit druhé na příjem Reiki. Schopnosti a energie k použití se zesilují. Je to velká vnitřní transformace s energií Reiki. Tento stupeň obsahuje jedno zasvěcení. Reiki se dostává do hlubších úrovní jednotlivce. Jednoduše řečeno, na prvním a druhém stupni je energie Reiki přivedena zasvěcením do fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovně. Na třetím stupni je to navíc i kauzální, příčinná úroveň. Na prvním a druhém stupni přicházela energie Reiki na požádání. Ve třetím stupni je praktikant v proudu Reiki neustále.

 

3. stupeň Reiki - druhá část

 

Čtvrtý stupeň znásobuje schopnosti práce s vesmírnou energií lásky předáváním svých schopností dalším lidem. Je to mistrovský stupeň-učitel.

Mistrovský stupeň obsahuje předání mistrovského symbolu, postupů pro zasvěcení do všech stupňů, včetně mistrovského. Po energetické stránce je zasvěcení do mistrovského stupně velmi rozsáhlé. Zasahuje všechny energetické struktury člověka. Dá se říci, že energie Reiki je v každém pocitu, v každé myšlence. Reiki mistr v energii Reiki neustále žije a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Proto se na tomto stupni vše rychle uskutečňuje. Je důležité, aby byl žadatel na tento stupeň v harmonii. Mistrovský stupeň je určen těm, kdo cítí že Reiki je jejich poslání. Pro ty, kdo chtějí Reiki učit a předávat dálNe každý je schopen být mistrem a tak je tento stupeň velmi osobní záležitostí.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode